پلاک اسم حسام پلاک اسم حسام
پلاک نام ایرانی حسام حسام از رایجترین اسامی پسرانه ایران با ریشه تازی است معنی حسام: (در قدیم) شمشیر تیز و برنده - شمشیر تیز و برنده (تلفظ: hesām) (عربی)
اطلاعات سفارش