پلاک اسم مجتبی پلاک اسم مجتبی
پلاک نام ایرانی مجتبی مجتبی از مجبوبترین اسمهای پسرانه ایرانی با ریشه تازی است. معنی مجتبی: (در قدیم) برگزیده شده، انتخاب شده (در اعلام) لقب حسن بن علی امام دوم شیعیان (امام حسن مجتبی) (ع) - برگزیده شده، انتخاب شده، لقب امام حسن (ع) (تلفظ: mojtabā) (عربی)
اطلاعات سفارش