پلاک اسم آریانا پلاک اسم آریانا
سفارش پلاک استیل اسم آریانا آریانا از زیباترین اسامی دخترانه مرسوم در ایران با ریشه پارسی است. معنی آریانا: منسوب به آریا، آریایی، نامی است که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریائی ها داده بودند، نام قدیم ایران، ]' اراتُستن ' یونانی نخستین نویسنده ی خارجی است که این اسم (آریانا) را استعمال کرده و قسمتی از ایران را آریانا نامیده[ - نامی که جغرافی دانان یونانی به قسمتی از ایران یعنی سرزمین آریایی ها داده بودند. فروش پلاک نام ایرانی آریانا از جنس استیل رنگ ثابت، طلایی، نقره ای فونت فارسی، لاتین، تحریر(هنری) نگیندار - تاجدار (تلفظ: āriyānā)
اطلاعات سفارش