تیله شیشه ای بازی تیله شیشه ای بازی
تیله هی رنگارگ گوله های توپُر کوچکی از جنس شیشه هستند که معمولاً داخل آن رگه‌های شیشهٔ رنگی قرار داده شده‌است. این توپ شیشه‌ای وسیلهٔ تیله‌بازی است و مصارف تزئینی نیز دارد.
اطلاعات سفارش